Har du brug for forandring?


Ved at opnå en højere grad af selvindsigt og bevidstgørelse kan du finde kraften til at tage ansvaret tilbage for din egen livssituation og ændre indstillingen til dig selv og andre. Det er på den måde, at du kan blive fri i dit liv. Det er i bevidstheden at guldet er gemt.


Det at kunne få øje på de gaver, der ligger gemt i vores allertidligste overlevelsesstrategier er en ny måde at kunne trække vejret på. Det som de opstod ud af, og som de er sindets forsøg på at hjælpe med, er som regel de scenarier, som vi fryser fast i. Vores handlemuligheder og vores frihed går tabt. Men finder vi guldet, så finder vi vejen igennem og skaber plads til at komme ud på den anden side. Ud i luften, lyset og i friheden.  Et terapiforløb...


Når du kommer til mig, bliver du først og fremmest mødt med accept og respekt. Du vil blive mødt med rummelighed, tålmodighed og varme, og der vil altid være plads til alt det, som fylder i dig. Så hvis du har mod på at starte på din egen rejse imod personlig udvikling, eller er du allerede i gang og gerne vil fortsætte, så vil jeg byde dig mere end velkommen i min stol. 


Rom blev selvfølgelig ikke bygget på én dag. Og jeg anbefaler, at man tager et forløb over flere gange. Hvad enten det bliver hos mig eller du vælger en anden terapeut. Det er altid bedre at give sig til til at arbejde i dybden, så du får et mærkbart udbytte af dit arbejde med dig selv.